U bent : Onthaal >> Place Saint-Lambert >> Geschiedenis >> 9000 jaar geschiedenis

9000 jaar geschiedenis

 
Silex voorwerpen vormen het bewijs van de aanwezigheid van de mens tijdens de laatste ijstijd (omstreeks 100.000 – 50.000 voor Christus) in de omgeving die later de bakermat van Luik zou worden. Opgravingen hebben aangetoond dat de site zelf bewoond was vanaf de VIIe eeuw voor onze jaartelling. 9000 jaar geschiedenis

De Place Saint-Lambert bezit een weinig zure ondergrond die gunstig is voor het bewaren van organisch materiaal zoals beenderen van dieren uit het tijdperk van de jagers-verzamelaars. Bepaalde van die beenderen zijn duidelijk in stukken gezaagd of werden bewerkt om er gereedschap van te maken.

Vanaf het Neolithicum, de periode waarin de mens de overstap maakte van voedselverzamelaar naar voedselproducent, is een continue aanwezigheid van de mens op de site van de Place Saint-Lambert merkbaar.

De sporen van de palen van hun woningen zijn duidelijk zichtbaar.