U bent : Onthaal >> Place Saint-Lambert >> Geschiedenis >> Een Gallo-Romeinse villa

Een Gallo-Romeinse villa

 
Rond de Ie en de IIe eeuw van onze jaartelling, werd een ruim architecturaal complex gebouwd in het centrum van wat later de Place Saint-Lambert zou worden. Recente opgravingen maken het mogelijk om het plan van deze ruime woning (54 x 35 m!) nauwkeurig weer te geven. Naar alle waarschijnlijk werd deze woning terrasvormig aangelegd om ze aan te passen aan de natuurlijke helling van de site. Deze Romeins geïnspireerde gebouwen (met stenen muren, rode dakpannen) waren uitgerust met warmwaterbaden en vloerverwarming (hypocaustum) en vormen zowat het zenuwcentrum van een villa rustica, een landbouwbedrijf zoals er toen tientallen voorkwamen op het grondgebied van het huidige Wallonië. Ondanks de opgravingen blijft nochtans wat twijfel bestaan over de werkelijke bestemming van dit gebouw. Gallo-Romeinse villa

Waarschijnlijk werd het verwoest tijdens de strooptochten aan het einde van de IIIe eeuw, door de Franken, de Alamannen en andere Germaanse stammen. Hoewel de eerste sporen van de Romeinse aanwezigheid op de Place Saint-Lambert dateren van het einde van de Ie eeuw na Christus, is pas in de IIe et IIIe eeuw sprake van een dichtere bezetting.