U bent : Onthaal >> Place Saint-Lambert >> Opgravingen >> Sinds de opening

Opgravingen sinds de opening

 
Sinds de feestelijke opening van het Archeoforum op 22 november 2003 staan nieuwe opgravingen geprogrammeerd om het Gallo-Romeinse gebouw beter te leren kennen. In 2005 werd een team archeologen, technici en specialisten digitale beeldverwerking aangeworven om de archeologische studie te hernemen.

Vanaf 2006 werden meerdere nieuwe delen van het Gallo-Romeinse gebouw blootgelegd en konden wij een relatieve chronologie van de overblijfselen bevestigen of opstellen.

Overal ter wereld komen tal van sites voor die vergelijkbaar zijn met het Archeoforum. De gemeenschappelijke doelstelling voor al deze sites is het bewaren en inrichten van een archeologisch erfgoed in een stedelijk milieu om het toegankelijk te maken voor het grote publiek.

Dit type archeologisch onderzoek verloopt over het algemeen moeilijk. Stadsarcheologie wordt erg vaak ondergebracht in de categorie "reddingsopgravingen", wat wil zeggen: redden wat er te redden valt en de archeologische sporen registreren vooraleer de site volledig en onomkeerbaar verloren gaat.

Ingerichte archeologische opgravingsterreinen in de stad, die dus minstens gedeeltelijk van de ondergang werden gered, vormen een buitenkans voor de onderzoekers. Deze “schrijnen”, bevrijd van elke bedreiging, maken grondiger en uitgebreider geprogrammeerde studies mogelijk. Alle multidisciplinaire methodes kunnen met elkaar een vruchtbare confrontatie aangaan (sedimentologie, botanica, archeozoölogie, antropologie, diverse dateringsmehordes…). De archeoloog moet hier niet meer rap-rap werken. Niettemin blijven dergelijke sites een uitzondering.

Tussen 2005 en 2007 is er opnieuw een team aan het werk en hun opgravingen doen de bezoekers warm lopen door hun geduldige en nauwkeurige werk.