U bent : Onthaal >> Place Saint-Lambert >> Inrichting >> Bewarende maatregelen

Bewarende maatregelen

 
Bewarende maatregelenDe bijzondere omgeving van deze site, een betonnen dekplaat, de aanwezigheid van slibwanden aan drie kanten en de nabijheid van de grondwaterspiegel onder de overblijfselen, maken van deze plaats een uniek en complex studieterrein voor specialisten in de instandhouding van ons erfgoed.

Tegelijk met de werkzaamheden burgerlijke bouwkunde uit 1999, werden in 2000-2001 een reeks wetenschappelijke studies uitgevoerd (klimatologische en hydrogeologische studies, studies van de grondstoffen, bepleisteringen en mortels, en biologische en stabiliteitsstudies) vooraleer de overblijfselen te conserveren voor rekening van het Institut du Patrimoine wallon met de hulp van het FEDER-finds (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Omdat er speciale aankopen moesten gebeuren, zoals onderhoudsapparatuur, een weerstation en autonome digitale registreertoestellen, hadden deze studies tot doel de karakteristieken van de site te leren kennen en het gedrag ervan te voorzien bij de permanente openstelling ervan voor het publiek. De resultaten van die studies hebben voornamelijk aangetoond dat het van wezenlijk belang was om meerdere systemen te installeren voor het regelen van de temperatuur en de vochtigheidsgraad, om over te gaan tot de behandeling van de condensatie op het plafond van de plafondplaat en om het aantal bezoekers dat tegelijk toegelaten zou worden, te beperken.